Gépjárművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó EU előírások egyszerűsített útmutató táblázata (2007. 04. 11 után)

  

Vezetési idők
Pihenőidők
Napi
Heti vagy napi pihenőidők között maximum:

–    9 óra/nap,

 

hetente 2-szer hosszabbítható:

 

–   10 óra/nap.

 

A hét: hétfő 00:00-tól vasárnap 24:00-ig tart.

11 óra/nap egybefüggően,

A járművezetőnek bármely két heti pihenőidő között legfeljebb három csökkentett (9 órás) napi pihenőideje lehet.

12 óra/nap ha megosztott pihenőt tart:

maximum 2 részre osztható, ebből az utóbbi szakasz szünet nélkül legalább 9 óra.

Csak álló gépkocsi fekvőhelyes fülkéjében, szállodában, telephelyen, lakóhelyen tölthető, a járművezető közben egyéb munkát nem végezhet.

30 órás ciklus
2 gépkocsivezető esetén alkalmazható Mindkét gépkocsivezető 9 óra/nap egybefüggő pihenőidőt köteles eltölteni. Álló jármű!
Heti
Maximum: 56 óra, a hatodik vezetési nap után heti pihenőt kell tartani.

 

A 6-ik munkanap végéig halasztható, ha a 6 napi vezetési idő nem haladja meg a maximumot. Egybefüggő 45 óra, mely csökkenthető akár 24 óra egybefüggő pihenőidőre.  Minden csökkentést a hetet követő 3-ik hét vége előtt vissza kell pótolni egy legalább 9 órás  pihenőidőhöz kapcsolva.

Bármely két, egymást követő héten a járművezetőnek tartania kell legalább:

— két rendszeres (45 órás) heti pihenőidőt, vagy

— egy rendszeres (45 órás) heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt.

 

Kétheti
Bármely egymást követő két héten maximum 90 óra.

Az egyik héten kezdődő, másik héten folytatódó heti pihenőidőt a két hét bármelyikéhez lehet kapcsolni (de mindkettőhöz nem).

 

Folyamatos vezetés és szünetek
Nem pihenő idő!

4,5 óra vezetési idő után legalább 45 perc.

A 45 perc bármikor történő elérése után 4,5 óra vezetés újra kezdhető.

Ez a szünet felcserélhető egy legalább 15 perces szünettel, amelyet egy legalább 30 perces szünetnek kell követnie, elosztva e szüneteket oly módon hogy megfeleljenek az első bekezdés rendelkezéseinek.
Pihenőidő megszakítása (komp, vonat)
 

Pihenőidőt megszakítani vasútra, hajóra ráállás, leállás céljából legfeljebb 2-szer lehet.

A megszakítás maximum 1 óra lehet.

A járművezető számára háló-vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.

 

Rendkívüli esetek

Az előírásoktól rendkívüli, előre nem látható ok miatt el lehet térni, ha:

–  a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti,

–  a legközelebbi várakozóhely eléréséig tart,

–  a gépjárművezető, az utasok, a rakomány biztonsága érdekében.

Az eltérés módját és okát a menetíró korong v. szalag hátoldalára rá kell írni.

Korong/kártya használat
 

A járművezetőknek minden nap használniuk kell az adatrögzítő lapot vagy járművezetői kártyákat, amikor járművet vezetnek, attól az időponttól kezdve, amikor a járművet átveszik. Az adatrögzítő lapot vagy járművezetői kártyákat nem szabad kivenni a napi munkaidő vége előtt, kivéve ha a kivétel egyébként engedélyezett.

 

 

 

A táblázat tájékoztató jellegű, az előírásokat az Európai Unió Tanácsának 3821/85/EGK rendelete, valamint az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/Ek rendelete tartalmazza.